kolonia stegna m

Letni wyjazd do Stegny

W dniach 29.07-07.08.2013r. 35 dzieci z Grójca przebywało na kolonii letniej w Stegnie. Uczestnikami wycieczki byli podopieczni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Głównym organizatorem wyjazdu był Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Jacek Stolarski, a osobami odpowiedzialnymi za organizację wypoczynku Dyrektor MGOPS Agnieszka Maroszek i Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień Sławomir Majewski.
Podczas dziesięciodniowej kolonii dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, sportowych oraz we wspólnych garach i zabawach na świeżym powietrzu. W trakcie przebywania na plaży podopieczni MGOPS w Grójcu odnaleźli zagubione dziecko i doprowadzili je do opiekunów. Piękna pogoda i morze sprawiły, że dzieci wróciły do domów uśmiechnięte oraz wypoczęte.

kolonia stegna1 d

Miłym akcentem na zakończenie kolonii było wręczenie najlepszej uczestniczce wyjazdu Joannie Figurskiej dyplomu oraz nagrody rzeczowej ufundowanej przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień. Dziewczynka wyróżniona została za wzorowe zachowanie i przestrzeganie regulaminów.
Letni wypoczynek został sfinansowana ze środków profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Karol Biedrzycki