Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

herb02Herb miasta jest symbolem samorządu, dokumentem tożsamości i swoistym wyróżnikiem. W przypadku miasta Grójca herb głęboko zakorzeniony w jego tradycji i stanowi świadectwo ciągłości dziejowej tej osady miejskiej Herb /znak, godło/ miasta Grójca wywodzi się z napięczętnego wyobrażenia i jest nader wierny swemu sfragistycznemu pierwowzorowi z XVIII wieku. Herb ten przedstawia "w błękitnym (niebieskim) polu tarczy herbowej brama forteczna ciosowa (biała), trzy blankowane baszty z otworami strzelniczymi i czerwonymi, spiczastymi daszkami. W prześwicie bramy mąż zbrojny". To przedstawienie godła miejskiego pochodzi z XVIII w. i przyjęte zostało uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu dnia 12 VI 1995, jako obowiązujące. Herb nawiązuje do czasów, kiedy Grodziec (Grójec) był grodem, u podnóża którego wyrosła osada targowa przekształcona następnie w miasto.