herb02Herb miasta jest symbolem samorządu, dokumentem tożsamości i swoistym wyróżnikiem. W przypadku miasta Grójca herb głęboko zakorzeniony w jego tradycji i stanowi świadectwo ciągłości dziejowej tej osady miejskiej Herb /znak, godło/ miasta Grójca wywodzi się z napięczętnego wyobrażenia i jest nader wierny swemu sfragistycznemu pierwowzorowi z XVIII wieku. Herb ten przedstawia "w błękitnym (niebieskim) polu tarczy herbowej brama forteczna ciosowa (biała), trzy blankowane baszty z otworami strzelniczymi i czerwonymi, spiczastymi daszkami. W prześwicie bramy mąż zbrojny". To przedstawienie godła miejskiego pochodzi z XVIII w. i przyjęte zostało uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu dnia 12 VI 1995, jako obowiązujące. Herb nawiązuje do czasów, kiedy Grodziec (Grójec) był grodem, u podnóża którego wyrosła osada targowa przekształcona następnie w miasto.

Ostrzeżenie

W związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego (PM 2,5 oraz PM 10) w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.
Obowiązuje do do dnia 26.03.2019 r. godz. 23.59

pszok1