gos_baltyk_tour_m

Kolarze przejadą przez Grójec

23 lipca w Świnoujściu z terminala towarowego portu o godzinie 8 rano wyruszy VI edycja Bałtyk-Bieszczady Tour. Wystrzałem armatnim załoga fortu Gerharda da sygnał do startu, a syreny portowe pożegnają zawodników. W tegorocznej edycji zgłoszonych jest 85 uczestników. Odbywa się ona w dniach 23.07 - 27.07.2011 roku. Wyścig trwa non-stop 24 godziny na dobę.

Zawodnicy sami ustalają czas przerw i odpoczynku na punktach kontrolnych. Na trasie zdani są praktycznie wyłącznie na własne siły. Start zawodów zlokalizowany jest tradycyjnie w Świnoujściu, meta w Ustrzykach Górnych a długość trasy wynosi 1008 kilometrów. Uczestnicy rywalizować będą w dwóch kategoriach: solo i open (szczegóły w regulaminie, dostępnym na www.1008.pl). Organizatorzy maratonu we współpracy z lokalnymi władzami miast i gmin leżącymi na trasie zawodów, a także z prywatnymi sponsorami, przygotowali na trasie kilkanaście punktów kontrolnych. Zawodnicy będą mogli odżywić się, uzupełnić zapasy płynów, a także skorzystać z podstawowej pomocy technicznej. Jeden z PK znajdował się będzie na rynku w naszym mieście.

gos_baltyk_tour1_d

Pierwsze Spotkanie
Mój pierwszy kontakt z komandorem BB1008Tour, Robertem Janikiem miał miejsce w 2010 roku. Wtedy było zbyt późno, aby się spotkać i przygotować nasz udział w tamtej, V edycji maratonu. Jednak zdecydowaliśmy wrócić do rozmów przy okazji kolejnej edycji, tzn. w 2011 roku. Tegoroczne przygotowania zaczęliśmy wcześniej i zainteresowałem wyścigiem Dział Promocji Urzędu Miasta i Gminy. Pomysł wprowadzenia ultramaratonu do naszego miasta spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Mamy obiecane szerokie wsparcie w przygotowaniu punktu kontrolnego dla blisko 90 uczestników tour'u. W naszym punkcie uczestnicy otrzymają gorące napoje, słodycze i wodę. W imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Grójec oraz własnym zapraszam do śledzenia maratonu na żywo, na naszym rynku, w dniu 24 lipca br. Pierwsi uczestnicy powinni pojawić się już nad ranem. Kolejni zależnie od sił i możliwości pewnie przez całą niedzielę. Limit czasowy na przejechanie trasy 1008 km to 72 godziny. Zawodnicy wjadą do Grójca od strony Sochaczewa, skręcając w prawo z ronda na drodze nr 50. Przejadą przez Grójec, uzupełniając siły w naszym punkcie kontrolnym (PK) na rynku i następnie Traktem Królewskim wyjadą na drogę E7, w kierunku Radomia.

Historia
Historia maratonu kolarskiego Bałtyk-Bieszczady Tour liczy sobie siedem lat. W 2004 po zakończeniu imprezy rowerowej w Świnoujściu, której trasa wiodła wokół Zalewu Szczecińskiego a uczestnicy musieli pokonać wyznaczoną pętlę 3-krotnie (łącznie ponad 765 km), Robert Janik – obecny główny organizator zawodów wpadł na pomysł wyznaczenia próby jeszcze trudniejszej, bo liczącej ponad tysiąc kilometrów. Trasa według założeń miała prowadzić w poprzek całego kraju i połączyć dwie najbardziej oddalone od siebie miejscowości: Świnoujście i Ustrzyki Górne. Rzecz okazała się niezwykle trudna do zrealizowania. Dzięki znacznemu wsparciu ówczesnego tytularnego sponsora – firmy Imagis impreza doszła do skutku. Pierwsza edycja Imagis Tour odbyła się w sierpniu 2005 roku w dość kameralnej, bo zaledwie 15-osobowej obsadzie. Mimo braku doświadczenia, niewielkiej bazie logistycznej i drobnych problemów organizacyjnym wszystkim startującym kolarzom udało się dotrzeć do mety. Dużym sukcesem było to, że uczestnicy zmieścili się w wyznaczonym limicie czasu, wynoszącym 72-godziny. Zwycięzcą historycznej I-edycji został Zdzisław Kalinowski z Choszczna. Kolejne lata to stopniowa poprawa standardów organizacyjnych, (wprowadzenie monitoringu GPS dla wybranych zawodników i wozów serwisowych) stały wzrost frekwencji i co bardzo ważne – poziomu sportowego imprezy. Potwierdzeniem jest fakt, że rekord trasy był poprawiany w czterech kolejnych edycjach wyścigu. Obecnie wynosi on 35 godzin i 58 minut a grupa kolarzy, którzy pokonali barierę 40 godzin liczy już kilkanaście osób. Począwszy od czwartej edycji, zawodnicy rywalizują w dwóch kategoriach: open i solo. Z powodu wycofania się głównego sponsora imprezy, V-edycja wyścigu doszła do skutku dopiero po roku przerwy. W zawodach odbywających się pod obecną nazwą "Bałtyk-Bieszczady Tour" wystartowało ponad 75 uczestników, a każdy z nich został wyposażony w nadajnik lokalizacyjny. Dzięki pomocy władz samorządowych oraz prywatnych firm udało się poprawić standard obsługi zawodników na trasie. Mimo bardzo trudnych warunków pogodowych (upał i przeciwny wiatr) do mety dotarli prawie wszyscy startujący kolarze.

Cel i sposób przeprowadzenia zawodów
Celem ultramaratonu jest popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce. Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości 1008km co powoduje sprawdzenie granic wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej uczestników. Promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne:  miast, instytucji i stowarzyszeń. Przed startem baza zawodów znajduje się w Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul Piastowska 55 w Świnoujściu. Na 650 km DKP Hotel Wsola a na zakończenie zaś w Hotelu Górskim w Ustrzykach Górnych. Wyścig liczy 1008 km i wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej. Start honorowy odbywa się wspólnie na promie Bielik w Świnoujściu. Następnie uczestnicy udają się na start ostry z terminalu towarowego Świnoujście. (ok. 1km od startu honorowego). Na starcie ostrym uczestnicy podzieleni są na 10 osobowe grupy wyruszające  w  odstępach  5 minut. Jako ostatni jadą zawodnicy kategorii SOLO w odstępach co 1 minutę. Zawodnicy kategorii SOLO zobowiązani są do zachowania odstępu 100m  do poprzedzającego zawodnika,  lub zawodników w kategorii OPEN. Zawodnik kategorii OPEN zobowiązany jest do zachowania odstępu 100m do poprzedzającego zawodnika kategorii SOLO. Każdy zawodnik od czasu przejazdu ma odliczony okres postoju  pomiędzy startem honorowym, a ostrym. Uczestników obowiązuje limit czasu: Punkt Kontrolny Hotel „WSOLA” 650km, meta 72 godz. Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z jakiś powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora. W miarę możliwości  zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna. Opis  trasy z mapką oraz rozmieszczonymi PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymują na odprawie technicznej. Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić  Sędziego głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować Wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego. Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia. Na wyznaczonych punktach  kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów oraz będą mogli skorzystać z serwisu rowerowego. Na DPK Hotel „WSOLA” uczestnik otrzyma gorący posiłek oraz (miejsce odpoczynku, umycia się, itp.) Bagaże uczestnicy przekazują na starcie do wyznaczonych wozów technicznych, które będą oczekiwały na uczestników na wyznaczonych PK, oraz na mecie. Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 23 lata i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność oraz posiadanie dodatkowego ubezpieczenia (OC, NW) na czas wyścigu. Ważne jest także posiadanie odpowiedniej kwalifikacji uzyskanej w podanych przez organizatora startach. Każdego uczestnika obowiązuje następujące wyposażenie, bez którego nie zostanie dopuszczony do wyścigu:  kask sztywny, oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone), w dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylne (czerwone, może być migające), dowód osobisty, telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu). W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają: mapę trasy, elektroniczna mapa na potrzeby urządzeń GPS (do pobrania ze strony wyścigu), opis trasy, komunikat techniczny, bezpłatny serwis rowerowy na wyznaczonych ruchomych PK (odpłatność wyłącznie za części), numer startowy na rower i do przyczepienia na plecach zawodnika, wodę, owoce, kanapki na wyznaczonych PK . Posiłek na jednym z DPK oraz możliwość bezpłatnego skorzystania z noclegu na DPK Hotel „WSOLA”, prysznica itp. PK (ilość takich PK i DPK ich oferta zostanie podana w najbliższym czasie). Powrót uczestników do domów (w miarę możliwości organizator zorganizuje wspólnie z kierownikiem lokalnych środków transportu odpłatne przejazdy do Ustrzyk/Przemyśla itp. do najbliższego węzła PKP/PKS). Zgłoszenia dokonuje się przez internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej http://www.1008.pl. Wpisowe 450 zł może być rozłożone na 2 części (150 zł płatne do 30.04 oraz 200 zł do 30.06). Udział w wieczornym spotkaniu klubowiczów 1008 płatny jest dodatkowo 8 zł, należy zaznaczyć w zgłoszeniu. W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie do dn. 30.06. zwracana jest pełna kwota wpisowego. Po terminie 01.07 wszelkie wpłaty nie są zwracane. Zawodnik który przejedzie dystans 1008 km otrzymuje: medal pamiątkowy lub plater, pamiątkowy strój kolarski ukończenia wyścigu Bałtyk – Bieszczady 1008km (1-krotne, 2-krotne, 3-krotne, 4-krotne lub 5-krotne pokonanie 1008 km), w zależności od hojności sponsorów przewiduje się również nagrody rzeczowe, które zostaną rozlosowane na wieczornym spotkaniu klubowiczów 1008. Maraton odbędzie się bez względu na pogodę. Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich. Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach. Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów regulaminu.

Zakończenie ultramaratonu
26.07.2011 we wtorek o godzinie 10.00 w Hotelu Górskim w Ustrzykach nastąpi uroczyste zakończenie, połączone z wręczeniem pamiątkowych platerów lub medali oraz poczęstunkiem. Od 11.00-20.00 uczestnicy mają czas na odpoczynek lub  turystykę górską. O godzinie  20.00 natomiast zaplanowane jest spotkanie klubowiczów 1008 przy ognisku, podczas którego zaplanowano losowanie nagród pomiędzy uczestników spotkania. W środę  27 lipca powrót do domu.
W Grójcu zawodników będziemy mogli podziwiać od około 3 nad ranem w niedzielę 24 lipca do późnych godzin wieczornych.. Punkt kontrolny przygotowują Urząd Gminy i Miasta Grójec i Grójecki Ośrodek Sportu Mazowsze. Serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu.

Organizatorzy
Organizatorami ultramaratonu są: MapSerwis.com, BTC Bieszczady, KS UZNAM Świnoujście reprezentowani przez komitet organizacyjny w składzie: komandor-Janik Robert, Sędzia główny-Żurakowski Wacław (szef DPK Wsola), Kierownik trasy - Elżbieta Dobrochowska, Sędzia mety-Krzysztof Plamowski, Kierownicy PK-Maciej Kozłowski, Lucyna Nowak, Lekarz wyścigu - Leszek Szyndzielorz, Zabezpieczenie medyczne-Robert Dobrochowski, Biuro prasowe-Arkadiusz Jakubowski. Imprezie paronuje: TVP2, TVŚwinoujście i TVMRzeszów.

Ireneusz Wojciechowski