Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR 11/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Uchwała i załączniki:

  1. Uchwała PKW nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019r.
  2. Załącznik - zgłaszanie kandydatów do okw - 1 kandydat
  3. Załącznik - zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.doc