Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

Example of Section Blog layout (FAQ section)

Ogłoszenie

 Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta Grójec informuje, że termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku ujemnych skutków przezimowania upływa w dniu 18.05.2012 roku. Jednocześnie przypomina się, że do w/w wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok przez ARiMR.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec