Komunikaty

Tytuł
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,1543 ha, położonej w mieście Grójec, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 553/7 i 554/2.
W y k a z nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2017 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Laskowa 2
W y k a z nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2017 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 94A
W y k a z nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2017 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Aleja Niepodległości 5
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w latach 2018-2020
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2017 roku - miasto Grójec ul. Al. Niepodległości 20
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2017 roku - miasto Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 3
W y k a z nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie w 2017 roku na czas nieoznaczony na rzecz jednostki organizacyjnej – Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu
W y k a z nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie w 2017 roku na czas nieoznaczony na rzecz jednostki organizacyjnej – Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec
W y k a z nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie w 2017 roku na czas nieoznaczony na rzecz jednostki organizacyjnej – Straży Miejskiej w Grójcu