Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

Komunikaty

W y k a z

nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w latach 2019-2021

1

Położenie nieruchomości

ul. Mogielnicka m. Grójec

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

kw nr RA1G/00000355/7

3

Oznaczenie nieruchomości

i powierzchnia wg katastru nieruchomości

grunt o pow. 0,0300 ha

część działki nr ew. 553/5 o pow. 0,0773 ha

4

Opis nieruchomości

droga dojazdowa do istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

istniejąca droga

6

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy (czynsz miesięczny)

600,- PLN netto

7

Termin wnoszenia opłat

do ostatniego dnia każdego miesiąca

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

   Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

Burmistrz
Dariusz Gwiazda