Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

Komunikaty

W y k a z

nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2019 r.

1

Położenie nieruchomości

ul. Mszczonowska 35E, 05-600 Grójec

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

kw nr RA1G/00083494/8

3

Oznaczenie nieruchomości

i powierzchnia wg katastru nieruchomości

działka nr ew. 1428/77 o pow. 0,0589 ha

4

Opis nieruchomości

grunt zabudowany budynkiem handlowo-usługowym

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

zabudowa wielorodzinna z dopuszczalnymi usługami towarzyszącymi (symbol planistyczny MW 20B)

6

Wartość nieruchomości

52 900,- PLN netto

7

Forma zbycia nieruchomości

sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego

     Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

     niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

   Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

Burmistrz
Dariusz Gwiazda