Komunikaty

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział  Grójec
tel.486642538, fax. 486642627
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Mazowieckie
Powiat:  Grójec
Agrofag: Drobna plamistość liści drzew pestkowych
Roślina: Wiśnia
Data publikacji komunikatu: 11.05.2015
W związku z wystąpieniem zagrożenia chorobami grzybowymi, zaleca się wykonanie zabiegów przeciwko drobnej plamistości liści drzew pestkowych na wiśni.

W celu ochrony przed grzybem wywołującym drobną plamistość liści drzew pestkowych należy zastosować opryskiwanie drzew wiśni po kwitnieniu, a w okresie długotrwałych opadów deszczu opryskiwanie powtórzyć 2-3 razy, co 10-14 dni. Liczba oprysków zależna jest od nasilenia choroby
w poprzednim sezonie oraz podatności odmiany.

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:
•    Zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.
•    Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie
z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
•    Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
•    Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
•    Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin, są obowiązani
do prowadzenia ewidencji tych zabiegów i przechowywania jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonywania zabiegu ochrony roślin.

UWAGA:
Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin