Komunikaty

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział Grójec/
tel.486642538, fax. 486642627
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Mazowieckie
Powiat:  Grójec
Agrofag: Zwójki liściowe
Roślina: Jabłoń
Data publikacji komunikatu: 05.05.2015

Na jabłoniach stwierdzono występowanie zwójek liściowych.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania zwójek liściowych na jabłoniach należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Na jabłoniach możemy spotkać następujące gatunki zwójek: zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka, zwójka bukóweczka, płatówka  pstrocineczka, wydłubka oczateczka, zwójka porzeczkóweczka, zwójka dębóweczka, zwójka rdzaweczka.

Stadium zimującym w zależności od gatunku mogą być jaja lub gąsienice w oprzędach. Gąsienice uszkadzają pąki, owoce, kwiaty, pędy. Zwójki są szkodliwe szczególnie wczesną wiosną, kiedy gąsienice wyżerają pąki, oprzędzają rozwijające się rozetki liści i kwiatów, zjadają liście oraz kwiaty.

Zabiegi zwalczające pokolenia wiosenne wykonuje się w okresie zielonego pąka lub na początku różowego pąka (w zależności od gatunku szkodnika). Sygnałem do wykonania zabiegu jest stwierdzenie 10 i więcej gąsienic w próbie 200 rozet liściowo-kwiatowych. Pokolenia letnie zwalcza się w II połowie czerwca,
w I połowie lipca lub w II połowie lipca w zależności od występujących na danej plantacji gatunków zwójek.
Do ustalenia letnich terminów zwalczania bardzo pomocne są pułapki feromonowe (monitoring lotu motyli). Obserwacje pokoleń letnich przeprowadza się od połowy czerwca do końca sierpnia co 2 tygodnie. Sygnałem do przeprowadzenia zabiegów zwalczających jest stwierdzenie 10-12 pędów zasiedlonych przez gąsienice w próbie 400 pędów.

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:
•    Zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.
•    Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić
do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
•    Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
•    Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
•    Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin, są obowiązani
do prowadzenia ewidencji tych zabiegów i przechowywania jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonywania zabiegu ochrony roślin.

UWAGA:
Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin