Komunikaty

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział w Grójcu
tel., fax. 486642538 / 486642627
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Mazowieckie
Powiat:  Grójec
Agrofag: Mączniak jabłoni
Roślina: Jabłoń
Data publikacji komunikatu: 20.04.2015


Jabłoniom zagraża mączniak jabłoni.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka jabłoni należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Dużemu nasileniu choroby sprzyjają niezbyt mroźne zimy oraz następujące po nich ciepłe ale nie upalne lata. Mączniak jabłoni rozwija się intensywnie przy ciepłej i wilgotnej pogodzie.

Mączniak jabłoni poraża pędy, liście, kwiaty i owoce. Patogen zimuje w pąkach w postaci grzybni,
która na wiosnę przerasta na rozwijające się liście i kwiaty (infekcje pierwotne). Tworzące się podczas ciepłej
i suchej pogody zarodniki, przenoszone są z prądami powietrza powodując infekcje wtórne.

W celu ograniczenia źródła infekcji przed kwitnieniem przeprowadza się wycinanie porażonych pędów,
co pozwala na rezygnację z wykonania zabiegów środkami ochrony roślin w tej fazie.

W sadach, w których nie przeprowadza się wycinania porażonych pędów, wskazane jest wykonanie zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin przed kwitnieniem, gdy porażenie pędów przekracza 4%.

Dalsze 4-5 zabiegów po kwitnieniu wykonuje się w odstępach 7-10 dniowych zależnie od warunków atmosferycznych  i stosowanych fungicydów. Zabiegi kontynuuje się w lipcu, jeśli w końcu czerwca porażonych jest 30-40 % pędów.

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:
•    Zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.
•    Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić
do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
•    Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
•    Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
•    Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin, są obowiązani do prowadzenia ewidencji tych zabiegów i przechowywania jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonywania zabiegu ochrony roślin.

UWAGA:
Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin