Komunikaty

PARCH JABŁONI
Prognozowane na środę bardzo silne opady mogą przynieść najsilniejszą w tym sezonie infekcję parcha jabłoni. Przed deszczem zalecamy wykonanie oprysku zapobiegawczego preparatem Delan 700 WG  0,5kg/ha lub produktem opartym na kaptanie np. Captan 80 WG w dawce 1,9 kg/ha.
Przed bardzo silną infekcją zabieg powinien być wykonany łącznie z preparatem wspomagającym ochronę np. Kendal 2,0 l/ha lub Prevent P 2,0 l/ha.
Po bardzo silnej infekcji zalecamy wykonanie zabiegu interwencyjnego. W zależności od temperatury podczas zabiegu: Batalion 450 SC 0,7 l/ha lub Score 250 SC 0,2 l/ha. Preparaty interwencyjne należy stosować zawsze w mieszaninie z fungicydem kontaktowym (Delan/Captan).

MĄCZNIAK JABŁONI
Aktualne warunki pogodowe są optymalne dla rozwoju mączniaka jabłoni. Zalecamy wykonanie zabiegu ograniczającego z jednym z preparatów: Zato 50WG, Kendo 50EW, Kaptan Plus 71,5WP, Fontelis 200SC, Flint Plus 64WG, Topas 100EC.

SZARA PLEŚŃ
W sadach jabłoniowych w fazie pełni kwitnienia oraz w okresie opadania płatków kwiatowych zalecamy wykonać zabieg zwalczający szarą pleśń jednym z preparatów: Mythos 300SC, Fontelis 200 SC lub Thiram Granuflo 80 WG. Zabieg produktem Mythos 300SC należy wykonać w mieszaninie z jednym z preparatów kontaktowych (Delan/Captan).

NAWOŻENIE DOLISTNE
Na kwitnących odmianach jabłoni należy stosować nawozy bogate w azot, bor i mangan.
Polecamy gotowe rozwiązanie nawóz FruitAkademia na kwitnienie.
W związku z panującą suszą zalecamy dodanie do zabiegu produktu zawierającego aminokwasy roślinne Megafol 2,5 l/ha.

OGRANICZENIE SIŁY WZROSTU DRZEW
Na niektórych odmianach jest już wykształcone 4-6 liści w rozetach na końcach jednorocznych pędów, jest to optymalny termin do stosowania Regalis 10WG. Dawka powinna być uzależniona od siły wzrostu drzew. Podzielenie dawki i wykonanie 2-3 aplikacji po 0,75kg/ha daje lepsze rezultaty.

TRUSKAWKA
Truskawka wchodzi w fazę kwitnienia. Należy rozpocząć zwalczanie szarej pleśni. Zalecamy wykonanie zabiegu jednym z preparatów: Luna Sensation 500SC, Mythos 300SC, Frupica 440SC, lub Signum 33WG.

TRUSKAWKA NAWOŻENIE DOLISTNE
Warunki pogodowe: susza oraz lokalne wystąpienie przymrozków nie sprzyjają prawidłowemu rozwojowi truskawek. Zalecamy zastosowanie nawożenia dolistnego: Plantafol 10.54.10 2,5kg/ha + Megafol 2,5l/ha.


SKS 8 2015 Parch: zapobiegawczo: Delan 0,5kg+PreventP 2L interwencyjnie: Batalion 0,7L/Score 0,2L+Delan 0,5kg Maczniak: Zato 0,15kg Szara pleśń: Mythos 1,5L Dolistnie: FruitAkademia_ kwitnienie+Megafol 2,5L Truskawka: szara plesn: Mythos 1,5L Dolistnie: Plantafol 10.54.10 2,5kg+Megafol 2,5L.
http://zzowarka.pl/download/SKS_8_2015.pdf

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.