Komunikaty

PARCH JABŁONI UWAGA!
W piątek lub sobotę prognozowane są intensywne opady deszczu, które mogą wywołać bardzo silną  infekcję parcha jabłoni. Zalecamy zabieg zapobiegawczy przed spodziewanym deszczem np. preparatem Delan 0,5 kg/ha łącznie z preparatem wspomagającym ochronę np. Kendal 2,0 l/ha lub Prevent P 2,0 l/ha.
Po bardzo silnej infekcji parcha konieczny będzie zabieg interwencyjny jednym z preparatów:
Batalion 450 SC 0,7 l/ha, Chorus 50 WG 0,3 kg/ha, Zato 50 WG 0,15 kg/ha. Preparaty interwencyjne należy stosować zawsze w mieszaninie z fungicydem kontaktowym (Delan 0,5kg/ha). Można zastosować również gotowe mieszaniny np. Flint Plus 64 WG lub Tercel 16 WG.

ZWÓJKÓWKI LIŚCIOWE
Pierwsze pokolenia gąsienic rozwijają się w fazie różowego pąka jabłoni, dlatego zalecamy wykonanie zabiegu zwalczającego, szczególnie w sadach, w których występowały problemy z tymi szkodnikami w ubiegłym sezonie. Zalecamy zabieg: Sherpa 100EC 0,4 l/ha, Runner 240SC 0,4kg/ha lub Steward 30WG 0,17 kg/ha.

PRZĘDZIORKI
W sadach w których nie wykonano zabiegu olejami parafinowymi, a są obecne jaja zimowe przędziorków (liczna populacja szkodnika w ubiegłym sezonie) zalecamy zabieg jednym z preparatów jajobójczych: Nissorun 050 EC 0,9 l/ha, Apollo 500SC 0,4 l/ha,  Zoom 110SC 0,45 l/ha

NAWOŻENIE DOLISTNE SADÓW
Zalecamy dokarmianie dolistne mieszanką FruitAkademia na Różowy pąk. Dostarczenie drzewom składników pokarmowych jest bardzo ważne tuż przed kwitnieniem, wpływa na jakość kwiatów i odpowiednie zawiązanie owoców.


SKS 7 2015 Uwaga infekcje parcha: zapobiegawczo: Delan 0,5kg+PreventP 2L/Kendal 2L interwencyjnie: Batalion 0,7L+Delan 0,5kg. Zwojki: Runner 0,4kg Przedziorki: Nissorun 0,9L Brunatna zgnilizna: Tebu 0,75L Dolistnie: Jablon: FA_ rozowy_pak
http://zzowarka.pl/download/SKS_7_2015.pdf

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.