Komunikaty

PARCH JABŁONI
Częste opady oraz utrzymująca się wilgoć w ostatnich dniach mogły wywołać słabe do średnich infekcji parcha, co jest uzależnione lokalnie od rozwoju pąków. Z uwagi na panujące niskie temperatury mało zarodników dojrzało i zostało uwolnionych.
Jeśli zabieg zapobiegawczy był wykonany przed deszczami zalecamy kontynuować ochronę zapobiegawczą fungicydami miedziowymi, np. 1,5 kg Copper Max New 50 WP. W rejonach gdzie mogło dojść do infekcji, jeśli nie był wykonany wcześniej zabieg zapobiegawczy, zalecany jest zabieg interwencyjny preparatem z grupy anilinopirymidyn, np. Batalion 450SC w dawce 0,7 l/ha. Zabieg należy wykonać w mieszaninie z miedziowym preparatem kontaktowym np. 1,5kg Copper Max New 50 WP.

KWIECIAK JABŁKOWIEC
W sadach gdzie szkodnik stanowił problem w poprzednim sezonie należy wykonać lustrację na jego obecność. Kwieciak jest aktywny w temperaturze powyżej 15 °C i w takich warunkach należy przeprowadzić lustracje oraz ewentualne zwalczanie jednym z pyretroidów np. Sherpa 100 EC w dawce 0,375 l/ha.

PESTKOWE: WIŚNIA/CZEREŚNIA
Zalecamy wykonanie aplikacji w celu dokarmienia pąków nawozami bogatymi w azot, np. mocznik w dawce 5 kg/ha, w mieszaninie z nawozem borowym BorExtra 1kg/ha oraz fosforynem Prevent P w dawce 1,5 l/ha.
W celu ochrony przed rakiem bakteryjnym należy wykonać zabieg preparatem miedziowym, np. Miedzian 50 WP.
W sadach licznie opanowanych w poprzednim sezonie przez licinka tarninaczka należy wykonać zabieg preparatem z grupy pyretroidów np. Sherpa 100 EC w dawce o,375 l/ha

NAWOŻENIE DOGLEBOWE KWASAMI HUMUSOWYMI
Stosowanie preparatów humusowych wpływa na zwiększenie w glebie zawartości substancji organicznych. Polecamy wykonać zabieg szczególnie w sadach/na plantacjach, na których zawartość substancji organicznej jest niska lub na glebach w nią  ubogich. Zalecamy stosować płynne kwasy humusowe np. Humistar w dawce 20 l/ha. Dobrze jest wykonywać aplikację przed lub w trakcie opadów.


SKS 3 2015 Parch jabloni: Copper Max 50WP 1,5kg + Batalion 450SC 0,7L. Dolistnie pestkowe: mocznik 5kg+BorExtra 1kg+Prevent P 1,5L; licinek tarninaczek i kwieciak jablkowiec: Sherpa 100EC 0,375L. Humistar 20L.
http://zzowarka.pl/download/SKS_3_2015.pdf