Komunikaty

Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział Grójec:
tel.486642538 , fax. 486642627
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Mazowieckie
Powiat:  Grójecki
Agrofag: Miodówki
Roślina: Grusza
Data publikacji komunikatu: 23.03.2015

W sadach gruszowych zaobserwowano występowanie miodówki gruszowej.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania miodówki gruszowej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji w sadzie i ocenie liczebności szkodnika.

Na gruszy można spotkać następujące gatunki miodówek:
•    Miodówka gruszowa czerwonawa,
•    Miodówka gruszowa plamista,
•    Miodówka żółta.

Larwy wysysają sok roślinny z pąków kwiatowych, rozwijających się liści, młodych pędów i zawiązków owoców. Pąki, a także zawiązki, mogą opadać w wyniku uszkodzenia. Larwy wydalają obficie rosę miodową, na której intensywnie rozwijają się grzyby sadzakowe.
W wyniku żerowania licznych miodówek następuje zmniejszenie plonu owoców.

Próg zagrożenia w okresie bezlistnym to 15 miodówek strząśniętych z 35 gałęzi
(po jednej z drzewa), natomiast przed kwitnieniem – 10 % pędów ze złożami jaj,
a w późniejszym okresie – obecność jaj i larw na 10-20 % pędów.

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:
•    Zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.
•    Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie
z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
•    Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
•    Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
•    Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin, są obowiązani
do prowadzenia ewidencji tych zabiegów i przechowywania jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonywania zabiegu ochrony roślin.

UWAGA:
Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin