Inwestycje

jana pawla tablica mPoprawa bezpieczeństwa na ulicy Jana Pawła II w Grójcu

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i uczestników ruchu drogowego przy ulicy Jana Pawła II w Grójcu wykonano nowy próg zwalniający wraz z oznakowaniem oraz zamontowano tablicę radarową do pomiaru prędkości.

Całkowity koszt budowy spowalniacza wyniósł 23.554,87 zł. Prace prowadził Zakład Usług Administracyjno-Budowlanych Karol Liberski ze Zwolenia. Tablicę natomiast ustawiła firma Mentor z Lutomierska za kwotę 26.937,00 zł.

jana pawla tablica1 d

jana pawla tablica2 d

Nowo powstały spowalniacz i tablica radarowa znacznie ograniczą prędkość pojazdów, które często poruszały się przy kompleksie sportowym Orlik oraz Publicznej Szkole Podstawowej  nr 1 w Grójcu z nadmierną prędkością. Poprawi się także bezpieczeństwo na skrzyżowaniu z ulicą Sienkiewicza, na którym to dochodziło do kolizji drogowych.

jana pawla prog d

jana pawla prog1 d

W związku z budową progu prosimy kierowców o rozważna jazdę i dostosowanie prędkości do oznakowania na drodze.
Do połowy grudnia tablica radarowa pojawi się jeszcze przy al. Niepodległości w rejonie ulicy Granicznej, a koszt tego zadania wyniesie 64.329,00 zł.

Karol Biedrzycki