Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

Inwestycje

ulica graniczna m

Remont ulicy Granicznej w Grójcu

W ramach tegorocznych inwestycji na 300 metrowy odcinku ulicy Granicznej w Grójcu  wykonana została nowa nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

Wyremontowany ciąg jezdny o szerokości 5 metrów poprawi komfort jazdy oraz ułatwi mieszkańcom dojazd do ich posesji.
Zakres prac obejmował wykonanie koryta, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubości 15cm, a następnie pokrycie nawierzchni tłuczniem kamiennym o grubości 20cm.

ulica graniczna1 d

ulica graniczna2 d

Wykonawcą tego zadania inwestycyjnego był Zakład Usług Administracyjno-Budowlanych Karol Liberski ze Zwolenia. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 85.137,16 zł, a środki na ten cel pochodziły z gminnego budżetu.

Karol Biedrzycki