• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Nabór na urzędników wyborczych - nowy termin

W związku ze zmianą uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, którą zmieniono liczbę urzędników w gminach oraz przedłużono termin ich zgłaszania, informujemy:

  1. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu przyjmuje zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych do dnia 6 kwietnia 2018 r., w dni robocze w godz. 7.30-15.30.
  2. Liczbę urzędników dla Gminy Grójec ustalono na 2.

Ponadto informujemy, że szczegółowe zasady pracy i wynagradzania urzędnika wyborczego zawarte są w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r.