• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4
wieczorpoezjim plakat turniej mazowsze mikolajki2019m

Nabór osób do pracy na lodowisku

Dyrektor GOS „Mazowsze” ogłasza nabór osób do pracy na lodowisku w okresie od grudnia 2019r do marca 2020r.

Praca zmianowa na umowę zlecenie.

Bliższych informacji udziela dział Kadr GOS „Mazowsze” oraz Kierownik Eksploatacji Obiektów  ul. Laskowa 17
Tel 48 6643042 wew. 33 w godz. 8.00 – 16.00.