• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zaproszenia na spotkania

herbZgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 zasad przeprowadzania konsultacji programów współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zaprasza na spotkanie z organizacjami, które zgłosiły uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2020. Spotkanie odbędzie się 15 października 2019 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.