• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Informacja

W związku z możliwością wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w uprawach kukurydzy, ziemniaków, warzyw gruntowych i strączkowych na glebach bardzo lekkich i lekkich, informuję o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w dniach 23.08.-30.08.2019 r.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu www.grojecmiasto.pl lub

w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu w pokoju nr 3.

Do wniosku należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na rok 2019 i kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty