• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Konsultacje społeczne

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zaprasza do składania formularzy konsultacyjnych  dotyczących Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego realizowanego dla obszaru następujących miejscowości: Chudowola, Duży Dół, Głuchów, Gościeńczyce, Janówek, Kobylin, Kośmin, Las Lesznowolski, Lesznowola, Mieczysławówka, Mirowice, Podole, Szczęsna, Wola Worowska, Worów, Wysoczyn, Zakrzewska Wola i Żyrówek.

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, aby przy planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony środowiska sposoby użytkowania tych terenów w przyszłości.

Formularze konsultacyjne można składać do dnia 28.06.2019 r. w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Grójec lub za pośrednictwem poniższych linków:

http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-grojcu
oraz
http://grojec.geoportalgminy.pl/


Dodatkowe informacje udzielane są w pokojach nr 4 i 8 Urzędu Gminy i Miasta Grójec.