• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

SP.042.2.2019.KAN                                                                                                                                                                                   Grójec, 24.05.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO


          Burmistrz Gminy i Miasta Grójec informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego -  Zapytanie ofertowe nr 6/2019 na usługę cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
           Postępowanie unieważnia się na podstawie rozdz. XIV pkt 1 – Zapytania ofertowego nr 6/2019 na usługę cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

                     

 
                                                                                                                                                 BURMISTRZ
 
                                    / - - - - - - - - - - - /
 
 
                             Dariusz Gwiazda