• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Informacja o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód

herbI N F O R M A C J A

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Grójec przymrozków wiosennych w dniach 15-16 kwietnia 2019 r. oraz 8 maja 2019 r., informuję o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w terminie od dnia 9 maja 2019 roku do dnia 20 maja 2019 roku.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej Urzędu www.grojecmiasto.pl lub w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu w pokoju nr 3.

Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć:

  • wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na rok 2019;
  • kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu.

docZalacznik_nr_4_do_Zasad.docx