• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zapytanie ofertowe w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” (wyjaśnienia na pytanie oferenta)

Zapytanie ofertowe nr 4/2019

Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

odpowiedź na pytanie oferenta