• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

 

600 lecie banner

Z okazji nadchodzącego Jubileuszu 600-lecia Grójca Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im W. S. Laskowskiego w Grójcu oraz Grójecki Ośrodek Kultury przygotowały 3 konkursy:

Konkurs literacki m Konkurs multimedialny m Konkurs na piosenkę o Grojcu m

Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

Rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieców.

herbBurmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Grójec. Wnioski w wersji papierowej, będzie można składać od 15.04.2019 r. do 15.05.2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, przy ul. Józefa Piłsudskiego 47 w godzinach pracy urzędu.

Druki wniosków oraz regulamin określający zasady udzielania dotacji można pobrać ze stron internetowych www.grojecmiasto.pl, www.grojecmiasto.bip.info.pl lub bezpośrednio w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Dotacja celowa, będzie udzielana do wysokości 5.000 PLN rzeczywistych kosztów zakupu nowego kotła, służącego poprawie jakości powietrza oraz związanego z ograniczeniem niskiej emisji, dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Grójec i będzie polegała na:

1) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go nowym źródłem ciepła na paliwo gazowe i jego uruchomieniem;

2) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go  nowym źródłem ciepła na paliwo z biomasy (przy czym przez biomasę rozumie się: pelety, zrąbki, słomę, odpady drzewne i brykiet);

3) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go  nowym źródłem ciepła na olej opałowy.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji, będzie zainstalowanie wyłącznie fabrycznie nowych kotłów, które spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, po podpisaniu stosownej umowy o dofinansowanie z Gminą Grójec. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, pok. nr 10 lub telefonicznie (48) 664-30-91 wew. 55.

Uwaga: wnioski złożone przed 15 kwietnia 2019 r. lub po 15 maja 2019 r. nie będą rozpatrywane!

1. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Grójec - znajduje się tutaj >> POBIERZ

2. Załączniki do regulaminu od nr 1 do nr 5 znajdują się tutaj >> POBIERZ

3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3) znajdują się tutaj >> POBIERZ