• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO


           Burmistrz Gminy i Miasta Grójec informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego - Zapytanie ofertowe nr 2\2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i pakietem biurowym na potrzeby projektu  „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
           Postępowanie unieważnia się na podstawie rozdz. 16 Zapytania ofertowego nr 2\2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i pakietem biurowym na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda