• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4
plakat turniej mazowsze mikolajki2019m plakat wigilia2 m

Zapytania ofertowe w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” (wyjaśnienia na pytania oferentów)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2\2019

Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i pakietem biurowym na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

odpowiedź na pytanie oferenta