• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zapytania ofertowe w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” (wyjaśnienia na pytania oferentów)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1\2019

Na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

odpowiedzi na pytania oferentów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2\2019

Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i pakietem biurowym na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

odpowiedzi na pytania oferentówi