• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

 

600 lecie banner

Z okazji nadchodzącego Jubileuszu 600-lecia Grójca Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im W. S. Laskowskiego w Grójcu oraz Grójecki Ośrodek Kultury przygotowały 3 konkursy:

Konkurs literacki m Konkurs multimedialny m Konkurs na piosenkę o Grojcu m

Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Grójec dot. udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec

czyste powietrze mUprzejmie informujemy, iż projekt uchwały wraz z projektem regulaminu dot. udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec jest obecnie opiniowany zgodnie z art. 7 ust. 3 i  art. 7 ust. 3a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w Ministerstwie Rolnictwa oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Po otrzymaniu opinii projekt uchwały  zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej, a po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską, Burmistrz ogłosi termin naboru wniosków na rok 2019.

Ponadto informujemy, iż Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku (21 stycznia 2019) wznowiły nabór wniosków o dofinansowanie programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Zgodnie z informacją podaną na stronie WFOŚiGW, mieszkańcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym zostały wydzielone nie więcej niż dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku , w szczególności:

1) wymiana źródeł ciepła starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690);

2) instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu:
- kotły na paliwa stałe,
- węzły cieplne,
- systemy ogrzewania elektrycznego,
- kotły olejowe,
- kotły gazowe kondensacyjne,
- pompy ciepła powietrzne,
- pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami (jeśli dotyczy);

3) zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne);

4) wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych w zakresie pozostałym niż określone w pkt. 1) – 3).

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo na stronie funduszu (http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze/nabor2019).