• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych

herbINFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grójec na rok szkolny 2019/2020 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grójec na rok szkolny 2019/2020, do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grójec na rok szkolny 2019/2020 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Czytaj więcej