• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Pierwsze wnioski z ustawy „LEX DEWELOPER”

lexdevelopersW Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono cztery wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych, złożone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018r., poz. 1496) zwanej „lex deweloper”. To ustawa, która pozwala na budowę budynków mieszkalnych, nawet jeśli nie jest to zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. >>PRZEJDZ DO OGŁOSZEŃ W BIP

 

Była ona krytykowana m.in. przez samorządowców, którzy podnosili, że grozi chaosem przestrzennym i jest furtką do wpuszczenia inwestycji deweloperskich w miejsca, gdzie w innych okolicznościach by nie powstały.

Grójeckie wnioski dotyczą budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach Polskiej Organizacji Wojskowej, Laskowej oraz Józefa Piłsudskiego (dwa wnioski). W informacjach o zamieszczeniu wniosków w BIP (zakładka Zawiadomienia o lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy) podano terminy oraz formę składania uwag do tych wniosków.