• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

 

600 lecie banner

Z okazji nadchodzącego Jubileuszu 600-lecia Grójca Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im W. S. Laskowskiego w Grójcu oraz Grójecki Ośrodek Kultury przygotowały 3 konkursy:

Konkurs literacki m Konkurs multimedialny m Konkurs na piosenkę o Grojcu m

Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

Grójec liderem e-usług

grojec liderem mW związku z realizacją przez Urząd Gminy i Miasta Grójec projektu „Miasta średnie województwa mazowieckiego liderem e-usług” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Fundusze Europejskie, we środę 9 stycznia 2019 roku w Legionowie miało miejsce pierwsze posiedzenie inauguracyjne członków Grup Sterujących. Reprezentantami Gminy i Miasta Grójec w tym projekcie są Sekretarz Urzędu – Jolanta Stykowska oraz Informatyk – Rafał Markiewicz, którzy wraz z Burmistrzem Dariuszem Gwiazdą brali czynny udział w posiedzeniu.

Na spotkaniu został przedstawiony harmonogram realizacji działań w projekcie.

Wdrożona zostanie m.in. elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy poprzez zakup sprzętu IT oraz integrujących oprogramowań, modyfikację formularzy elektronicznych, wdrożenie e-Portali dla potrzeb świadczenia internetowej obsługi interesantów oraz systemów powiadamiania SMS, księgowania płatności elektronicznych.

W następnej kolejności zostanie poprawiony dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje poprzez nowe możliwości dla klientów (poszukiwanie inwestycji na mapie Google maps, filtrowanie ofert inwestycyjnych, wytyczanie tras dojazdu na mapach dostępnych powszechnie w Internecie, wyświetlanie w PDF danej oferty) oraz pracowników (zarządzanie polami oferty inwestycyjnej, tworzenie obrysów obszarów i zaznaczanie inwestycji na mapie, dodawanie załączników do oferty inwestycyjnej, np. map, planów, zdjęć w formie galerii).

Projekt obejmuje również badanie satysfakcji klientów korzystających z wdrożonych e-usług poprzez kwestionariusze ankiet dostosowane do potrzeb informacyjnych urzędu.

Przeprowadzone zostaną również szkolenia pracowników gminy w obszarach: podatków i opłat, zarządzania nieruchomościami, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej, zarządzania e-dokumentami oraz personelem, komunikacji i obsługi klienta, obsługi arkuszy kalkulacyjnych Excel. Oddelegowanie pracowników na szkolenia będzie uznane jako wkład własny Urzędu Gminy i Miasta Grójec w projekt, który stanowi 15,72%.