• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

 

600 lecie banner

Z okazji nadchodzącego Jubileuszu 600-lecia Grójca Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im W. S. Laskowskiego w Grójcu oraz Grójecki Ośrodek Kultury przygotowały 3 konkursy:

Konkurs literacki m Konkurs multimedialny m Konkurs na piosenkę o Grojcu m

Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

Dotacja na wodociąg w Zalesiu

prow 1 mGmina Grójec otrzymała środki finansowe w wysokości 135 059 zł, jako refundację kosztów za realizację I etapu zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie." Prace przy budowie wodociągu zostały sfinalizowane, natomiast zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej planowane jest w przyszłym roku.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020.

Koszt całego zadania wyniesie około 3 mln zł, z czego dotacja w formie refundacji stanowi 63,63% kwalifikowanych kosztów. Pozostałe środki będą pochodziły z budżetu gminnego.