• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Dotacja na wodociąg w Zalesiu

prow 1 mGmina Grójec otrzymała środki finansowe w wysokości 135 059 zł, jako refundację kosztów za realizację I etapu zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie." Prace przy budowie wodociągu zostały sfinalizowane, natomiast zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej planowane jest w przyszłym roku.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020.

Koszt całego zadania wyniesie około 3 mln zł, z czego dotacja w formie refundacji stanowi 63,63% kwalifikowanych kosztów. Pozostałe środki będą pochodziły z budżetu gminnego.