• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Remont elewacji budynku Ratusza

ratusz mTrwają prace remontowe elewacji budynku Ratusza z przyległą kamienicą i oficyną. Roboty podjęto z powodu znacznej ilości spękań powierzchniowych i ubytków oraz konieczności prawidłowego osadzenia obróbek blacharskich.

Zakres prac obejmuje: usunięcie powłoki zewnętrznej (malatura), uzupełnienie ubytków zaprawą renowacyjną, zaimpregnowanie całości impregnatem wzmacniającym strukturę tynkarską, położenie nowej warstwy wierzchniej gładzi hydrofobowej paroprzepuszczalnej. Ekipa wykona również prawidłowy montażu obróbek blacharskich tak, aby wody opadowe nie przedostawały się pod obróbkę.

Z uwagi na to, że cokoły budynków są pomalowane lateksową dyspersją, która spowodowała destrukcję struktury tynkarskiej (liczne rozwarstwienia i ubytki), zostaną one skute i wykonane ponownie z tynku renowacyjnego, magazynującego sole wapnia i siarczany.

Całość elewacji po przeprowadzeniu powyższego zakresu prac będzie pomalowana farbą silikatową.

Ponadto zostanie przebudowany właz dachowy na wieżę ratuszową, tak aby zlikwidować przenikanie wód opadowych do wnętrza wieży.

Roboty prowadzi firma: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe REMAR Rafał Makowski z Orońska. Prace potrwają do 31 października br.

Koszt inwestycji wynosi 169 977,34 zł, z czego kwotę 49 419,00 zł gmina pozyskała z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie. Dotację przyznał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

ratusz 1m