• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Rekultywacja zalewu w Głuchowie

zbiornik mW dniu 7 i 8 sierpnia 2018 r., podobnie jak w ubiegłym roku, przeprowadzono prace rekultywacyjne zbiornika wodnego na rzece Jeziorce w Głuchowie. Działania polegały na wprowadzeniu do środowiska wodnego płynnych preparatów mikrobiologicznych, których zadaniem jest poprawa stanu ekosystemu tego akwenu wg metody dra Sitarka, która jest bezinwazyjna i nie narusza struktury zbiornika.

Zastosowane w 2017 r. szczepy bakteryjne przez 12 miesięcy prowadziły konsumpcję mułu rzecznego, eliminowały drobnoustroje chorobotwórcze niebezpieczne dla ryb i ludzi oraz oczyszczały wodę z glonów i próchnicy zawieszonej w masie wodnej, powodujących mętność i żółto - brunatną barwę wody. W wyniku pomiarów miąższości osadów dennych w wyznaczonych punktach, po upływie roku stwierdzono ich spadek o ok. 30 %. Zmierzono także przezroczystość wody, która zwiększyła się o prawie 2,5 raza. Zlikwidowano odory gnilne.

Intensywna praca mikroorganizmów objawiła się wyższym wskaźnikiem fosforu i azotu. Ponieważ ilość zalegającego w zbiorniku mułu była bardzo duża (w jednym z punktów pomiarowych nawet 180 cm), proces oczyszczania trwa. W bieżącym roku konieczne okazało się przeprowadzenie kolejnego zabiegu mineralizacji nagromadzonych zanieczyszczeń i osadów.

Działania rekultywacyjne przeprowadziła firma ACS Poland sp. z o.o. z Ożarowa. Koszt prac wyniósł 48 060,00 zł. Środki na ten cel przekazało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki, którego Gmina Grójec jest członkiem.

zbiornik 1mzbiornik 2mzbiornik 3m