• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Dotacja na drogę gminną w Krobowie

herb wojewodztwa m Gmina Grójec otrzyma 115 000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 161558W, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Króbów II etap". Zgodnie z podpisaną umową prace powinny się zakończyć w terminie do 31 października br. (spisanie protokołu końcowego odbioru zadania).