• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Komunikat dla właścicieli lasów

Informacja o taksacji lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa przekazana Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec przez firmę Taxus UL. Sp. z o.o. ul. Płomyka 58, 02-491 Warszawa pismem znak: 502-1406-2018-03 z dnia 21 maja 2018 roku.

W związku z realizacją zadania pt. "Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa" należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu Grójeckiego zleconego na podstawie umowy nr 55.2018.RS z dnia 18 kwietnia 2018 r., przez Powiat Grójecki, informuję, że na terenie Miasta i Gminy Grójec, w obrębach: Bikówek, Chudowola, Częstoniew, Częstoniew Kolonia, Dębie, Duży Dół, Falęcin, Głuchów, Gościeńczyce, Grudzkowola, Janówek, Kępina, Kobylin, Kociszew, Kośmin, Krobów, Las Lesznowolski, Lesznowola, Lisówek, Maciejowice, Mięsy, Mirowice, Pabierowice, Piekiełko, Podole, Słomczyn Kącin, Szczęsna, Uleniec, Wola Krobowska, Worów, Wólka Turowska, Wysoczyn, Zakrzewska Wola, Zalesie, Załączę, Żyrówek odbędzie się taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w terminie od 1 czerwca 2018 r. do 15 sierpnia 2018 r.

Pracami będą objęte lasy i grunty leśne wykazane w rejestrze ewidencji jako leśne (Ls).

Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, zostaną one przesłane do Urzędu Miasta/Gminy, celem przedłożenia właścicielom lasów, zgodnie z Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 788).

Zgodnie z Ustawą o Lasach, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Po upływie 30 dni od daty wyłożenia Wykonawca zwróci się do Urzędu Gminy/Miasta o przekazanie ewentualnych wniosków i zastrzeżeń do planów. Po rozpatrzeniu wniosków, we współpracy ze Starostwem Powiatowym, uznane zastrzeżenia zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji planów.

Taxus UL. Sp. z o.o. ul. Płomyka 58, 02-491 Warszawa, NIP 522-300-43-74, REGON 141528884, KRS 0000453849
tel: +48 22 824 58 96, Fax:+48 22 631 52 12, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.taxusui.com.pl