• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylinie

kanalizacja mRozpoczęto prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylinie. Inwestycja jest częścią zadania w ramach, którego powstanie również wodociąg w miejscowości Zalesie. Całościowy zakres robót obejmuje: budowę sieci wodociągowej długości 1,9 km, budowę sieci kanalizacji sanitarnej długości 1,3 km oraz budowę przyłączy wodnych i kanalizacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi.

Na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie" Gmina Grójec pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Kwota dofinansowania wynosi 1 742 315 zł. Całkowita wartość inwestycji to
2 983 919, 72 zł

Wykonawcą prac jest P.P.U.WIMAR Waldemar Markowski ze Starego Kobylnika. Ostateczny termin zakończenia robót - 30 listopada br.

kanalizacja 1mkanalizacja 2mkanalizacja 3m