• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Remont drogi w miejscowości Podole oraz drogi Uleniec - Dębie

podole mZakończył się remont drogi w miejscowości Podole oraz drogi Uleniec - Dębie. W wyniku prac wykonano odcinek o długości 300 m i szerokości 5 m (Podole) oraz odcinek o długości 575 m i szerokości 4 m (Uleniec - Dębie). Ponadto powstały pobocza z kruszywa łamanego.

Roboty prowadziła firma FAL-BRUK Sp. z o.o. sp.k z Warszawy. Umowny koszt inwestycji to: 142 759,83 zł brutto (Podole) i 267 337,87 zł brutto (Uleniec - Dębie).

W ramach tej samej umowy zostaną wykonane ulice: Jatkowa, Piotra Skargi (odc. Piłsudskiego – Szpitalna), Worowska, Starostokowa i Kozietulskiego.

 podole 1muleniec muleniec 1m