• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Nowa nawierzchnia drogi w Dużym Dole

duzy mUkończono prace przy wykonaniu nawierzchni drogi w Dużym Dole. W wyniku robót powstał odcinek drogi gminnej o długości 1030 m i szerokości zmiennej 3,50 – 4,00 m wraz z poboczami z kruszywa łamanego.

Wykonawcą inwestycji była firma FAL-BRUK Sp. z o.o. sp.k z Warszawy. Jej umowny koszt to 332 100,00 zł brutto.

duzy 1mduzy 2mduzy 3mduzy 4mduzy 5mduzy 6m