plakat obchodow gora m

100 grup inicjatywnych zasadzi 100 Drzew Niepodległości

drzewa informacja mW piątek, 20 kwietnia w Gminie Grójec odbędzie się akcja sadzenia drzew pod hasłem „100 drzew na 100-lecie Niepodległości”. W ten sposób mieszkańcy Gminy Grójec uczczą 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się 100 grup inicjatywnych, w tym m.in.: szkoły, przedszkola, sołectwa, wspólnoty mieszkaniowe, grupy mieszkańców, jednostki OSP, jednostki gminne, stowarzyszenia, firmy.

W ramach akcji grupy inicjatywne zasadzą na swoim terenie 100 drzew rodzimych gatunków tj. dęby, lipy, klony, grabi i jesiony. Drzewa Niepodległości zostaną oznaczone specjalnymi kamieniami z żeliwnymi tabliczkami pamiątkowymi.

Poszczególne grupy inicjatywne roztoczą również opiekę nad "swoimi" drzewami, tak aby stały się one pamiątką Obchodów 100-lecia Niepodległości na terenie Gminy Grójec.

Akcja jest jednym z wielu wydarzeń organizowanych w Gminie Grójec w ramach Roku Jubileuszowego. Drzewa wraz z kamieniami i tabliczkami oraz koszulki i balony zostaną sfinansowane z budżetu gminnego.

Grupy inicjatywne w ramach akcji „100 drzew na 100-lecie Niepodległości”:

Grojec m

gmina m

 

 

 

 

1. Bank Spółdzielczy, Park Miejski
2. Batalion Obrony Terytorialnej, Ogrodzienice
3. Biblioteka Publiczna w Grójcu
4. GDDKiA Grójec
5. Grójecki Ośrodek Kultury, Park Miejski
6. Grójecki Ośrodek Sportu, Stadion, ul. Laskowa 17
7. Grójecki Ośrodek Sportu, Hala Sportowa "Spartakus"
8. Grupa inicjatywna mieszkańców Mięsy
9. Grupa inicjatywna mieszkańców Mirowice, ul. Polna
10. Grupa inicjatywna mieszkańców Osiedle Centrum
11. Grupa inicjatywna mieszkańców ul. Kasztanowa
12. Grupa inicjatywna mieszkańców ul. Szkolna w Lesznowoli
13. Grupa inicjatywna mieszkańców ul. Wiatraczna
14. Koło Gospodyń Wiejskich z Lesznowoli
15. Komenda Powiatowa Policji w Grójcu
16. Liceum Ogólnokształcące
17. MGOPS
18. Młodzieżowa Rada Miejska
19. Nadleśnictwo Grójec
20. Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Laskowa 13B
21. Oczyszczalnia Ścieków w Kobylinie
22. OSP Gościeńczyce
23. OSP Grójec
24. OSP Kośmin
25. OSP Mirowice
26. OSP Pabierowice
27. Parafia Worów
28. Park Zabytkowy w Krobowie
29. PAWTRANS Holding Sp. z o.o.
30. Przedszkole nr 1, ul. Laskowa 6
31. Przedszkole nr 2, ul. Orzeszkowej 54
32. Przedszkole nr 4, ul. Okrężna 1A
33. Przedszkole ZCMN, ul. Mogielnicka 15
34. PSP nr 1
35. PSP nr 2
36. PSP w Bikówku
37. PSP w Częstoniewie i sołectwo Częstoniew - Kolonia
38. PSP w Lesznowoli
39. Publiczne Gimnazjum
40. Rada Sołecka wsi Las Lesznowolski
41. Rybacki Zakład Doświadczalny w Kośminie
42. SAMOPOMOC Spółdzielnia Mieszkaniowa os. Polna
43. SAMOPOMOC Spółdzielnia Mieszkaniowa os. Targowica
44. Sołectwo Bikówek
45. Sołectwo Częstoniew
46. Sołectwo Duży Dół
47. Sołectwo Falęcin
48. Sołectwo Głuchów
49. Sołectwo Gościeńczyce
50. Sołectwo Grudzkowola
51. Sołectwo Kępina
52. Sołectwo Kośmin
53. Sołectwo Krobów - Szymanówek
54. Sołectwo Las Lesznowolski
55. Sołectwo Lesznowola
56. Sołectwo Lisówek
57. Sołectwo Mięsy
58. Sołectwo Mirowice Parcela
59. Sołectwo Mirowice Wieś
60. Sołectwo Skurów
61. Sołectwo Słomczyn
62. Sołectwo Uleniec
63. Sołectwo Wola Krobowska
64. Sołectwo Worów
65. Sołectwo Zalesie
66. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krobowie
67. Szkoła Liderów Rzeczpospolitej Polskiej
68. TBS ul. Orzeszkowej 52
69. TBS ul. Wybickiego 7
70. Tropy Przyrody, Park Miejski
71. UGiM
72. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Maratońska 11
73. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Maratońska 13
74. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Maratońska 21
75. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Maratońska 23
76. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Maratońska 25
77. Wspólnota Mieszkaniowa "Trakt Królewski" 1 ul. Walecznych i ul. Kochanowskiego
78. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Olimpijska 9
79. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Orzeszkowej 40
80. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Orzeszkowej 40 B
81. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Orzeszkowej 40 C
82. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Orzeszkowej 40a
83. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Orzeszkowej 44
84. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Orzeszkowej 46
85. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piłsudskiego 59A
86. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 58
87. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zastacyjna 6i
88. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zdrojowa 13A, klatka 1-2
89. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zdrojowa 13 A, klatka 3-4
90. Wspólnota Mieszkaniowa w Kośminie
91. Wspólnota Mieszkaniowa ZIELONY SAD I ul. Maratońska 15, 17, 19
92. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowackiego 80, 80A
93. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o.
94. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec
95. Zespół Szkół Specjalnych
96. Zespół Zabezpieczenia (1.Orel)
97. ZGK, ul. Wybickiego 5 (przy bloku)
98. Związek Międzygminny pod nazwą „Natura”
99. Związek Nauczycielstwa Polskiego ul. Laskowa
100. 1. Ośrodek Radioelektroniczny, Ogrodzienice

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

pit m

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom