• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Prace na ul. Wyszyńskiego

w mRozpoczęły się roboty przy budowie ul. Wyszyńskiego - łącznika pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II w Grójcu wraz z infrastrukturą i oświetleniem ulicznym. W ramach zadania zostanie wykonane: 311 m jezdni o nawierzchni bitumicznej, a wraz z nią sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieć kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne nowopowstałego odcinka drogi. W ciągu ulicy został również przewidziany obustronny chodnik.

Zakończono już prace przy budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Aktualnie trwają roboty przy budowie sieci kanalizacji deszczowej.

Zadanie wykonuje firma FAL-BRUK  Sp. z o.o., Sp. kom. z siedzibą w Warszawie. Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 1 571 940,00 zł brutto.

Prace potrwają do 31 lipca br.

w 1mw 2mw 3mw 4mw 5mw 6mw 7mw 8mw 9m