• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

nacoida

Spotkanie z Dyrektorem Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

W dniu 3 października 2017 roku przedstawiciele Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego spotkali się z Dyrektorem Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, w związku z pracami prowadzonymi nad nowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Plan). Omawiano kwestie dotyczące napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV.

Pan Dyrektor potwierdził, że Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego ma obowiązek uwzględniać w Planie inwestycje celu publicznego realizowane w ramach prowadzonej polityki strategicznej Rządu, co wynika z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z tym w zmienianym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego linia 400kV będzie uwzględniona zgodnie z mapą zamieszczoną w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (mapa nr 19), przez wskazanie punktów, które linia ma połączyć. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego udostępni  informację o sposobie rozpatrzenia wszystkich wniosków złożonych w ramach konsultacji społecznych.

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

budzetobywatelski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

poznaj

 

program

 

konkurs

 

szczepienia1

 

pszok1