• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

nacoida

Ulice Wilczogórska i Mszczonowska gotowe

mszcz mZakończyła się przebudowa ul. Wilczogórskiej i ul. Mszczonowskiej (na odc. od ul. Targowej do obwodnicy). Zakres robót obejmował m.in. wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi oraz miejsc parkingowych (dwóch warstw), poboczy z kruszywa, ustawienie krawężników i oporników betonowych, przebudowę chodnika w ul. Mszczonowskiej na odcinku od KRUS-u do ul. Wilczogórskiej, pogłębienie i oczyszczenie istniejących rowów oraz wykonanie oznakowania poziomego. Ponadto ul. Wilczogórska została poszerzona o 0,5 m do szerokości 5,0 m.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Umowny koszt zadania wyniósł 565 293,44 zł brutto tj. ul. Mszczonowska - 363 535,43 zł oraz ul. Wilczogórska - 201 758,01 zł.

"Zadanie inwestycyjne na ul. Mszczonowskiej w Grójcu obejmujące wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej i wymianę starych płyt chodnikowych na kostkę w znaczącym stopniu poprawiło estetykę i bezpieczeństwo w tej części miasta. Dojście i dojazd do cmentarza jest teraz bardziej komfortowy zarówno dla mieszkańców naszej gminy, jak i osób odwiedzających groby swoich bliskich." - podkreśla zastępca burmistrza Karol Biedrzycki.

mszcz 1mmszcz 2mmszcz 3mmszcz 4mmszcz 5mmszcz 6mmszcz 7mmszcz 8mmszcz 9mmszcz 11mmszcz 12mmszcz 13mmszcz 14mmszcz 15m

 

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

budzetobywatelski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

poznaj

 

program

 

konkurs

 

szczepienia1

 

pszok1