• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Konkurs ekologiczny „Zbiórka baterii” rozstrzygnięty

zbiorka baterii mRozstrzygnięta została V edycja konkursu ekologicznego ogłoszonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec dla szkół i przedszkoli gminnych, polegającego na zbiórce zużytych baterii. Akcja ta miała na celu ochronę środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami pochodzącymi ze sprzętu elektronicznego, w tym baterii, oraz zachęcanie do selektywnej zbiórki odpadów.

Konkurs sprawił, że zebrane baterie nie trafiły na wysypisko śmieci, lecz zostały poddane procesowi odzysku.

Dzieci zbierały baterie w dniach od 03.10.2016 r. do 02.12.2016 r. Zebrane odpady zostały nieodpłatnie odebrane do utylizacji przez firmę PPHU POLBLUME z Piaseczna.

Konkurs został rozstrzygnięty 12.12.2016 r. w dwóch kategoriach: najlepsza szkoła „Eko-szkoła” i najlepsze przedszkole „Eko-przedszkole”. W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły gminne i publiczne przedszkola, które łącznie zebrały 760,50 kg zużytych baterii.

W poszczególnych placówkach zebrano następujące ilości: Publiczne Gimnazjum – 2,0 kg, PSP Bikówek – 134,5 kg, PSP Częstoniew – 10 kg, PSP Lesznowola – 12,5 kg, PSP nr 1 w Grójcu – 34,0 kg, PSP nr 2 w Grójcu – 148,0 kg, PSP nr 3 – 116,0 kg, Publiczne Przedszkole nr 1 – 12,5, przedszkole nr 2 – 66,5 kg, przedszkole nr 4 – 207,5 kg, przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej – 17,0 kg. Ze względu na różną liczbę dzieci w szkołach i przedszkolach do oceny i wyłonienia zwycięzcy konkursu wzięto pod uwagę ilość zebranych baterii w przeliczeniu na jedno dziecko.

Oto wyniki w kategorii EKO-SZKOŁA:
1.    Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku – 1,093 kg na jednego ucznia;
2.    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grójcu  - 0,627 kg;
3.    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Grójcu  – 0,255 kg;
4.    Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie – 0,123 kg;
5.    Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesznowoli - 0,057 kg;
6.    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Grójcu  – 0,040 kg;
7.    Publiczne Gimnazjum w Grójcu - 0,003 kg;
Oto wyniki w kategorii EKO-PRZEDSZKOLE:
1.    Publiczne Przedszkole nr 4 – 0,943 kg na jedno dziecko;
2.    Publiczne Przedszkole nr 2 – 0,382 kg;
3.    Publiczne Przedszkole Prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej – 0,113 kg;
4.    Publiczne Przedszkole nr 1 – 0,061 kg;

Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z budżetu gminy w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

Tytuł „Eko-szkoły” zdobyła Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku i otrzymała nagrodę w postaci urządzenia wielofunkcyjnego; tytuł „Eko-przedszkola” – Publiczne Przedszkole nr 4, które dostało nagrodę w postaci aparatu cyfrowego oraz odtwarzacza DVD. Ponadto wszystkie uczestniczące w konkursie placówki otrzymały dyplomy oraz nagrody pocieszenia w postaci książek oraz gier edukacyjnych.

Zwycięzcom konkursu gratulujemy! Jednocześnie zachęcamy uczniów i szkoły do brania udziału w kolejnych edycjach konkursów ekologicznych, a wszystkich mieszkańców gminy do NIE wyrzucania zużytych baterii do strumienia odpadów komunalnych.

Marzena Mularska
UGiM Grójec