• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Unijne środki na inwestycje wodno - ściekowe w Gminie Grójec

prow logo 150Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10 stycznia 2017 r. podjął uchwałę Nr 59/213/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 10 października 5 grudnia 2016 roku.

Na liście rankingowej znalazł się projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie". Wysoka pozycja zgłoszonego przez Gminę Grójec zadania gwarantuje otrzymanie wnioskowanej kwoty 1 960 346,00 zł, co stanowi ok. 63% kosztów kwalifikowanych realizacji obydwu inwestycji. Pozostałe środki będą pochodziły z budżetu gminnego.