• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na drogę w Gościeńczycach

W związku ze złożonym przez Gminę Grójec wnioskiem Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gościeńczyce" w wysokości 190 000 zł.

Powyższe zadanie zostało już zrealizowane, a środki z Urzędu Marszałkowskiego będą przekazane w formie refundacji.

Więcej o inwestycji: Droga w Gościeńczycach