• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Budowa ul. Zbyszewskiej ku końcowi

ul.Zbyszewska mPrace przy budowie ul. Zbyszewskiej na odcinku od ul. Łąkowej do końca ul. Zbyszewskiej zmierzają ku końcowi. W ramach zadania wybudowano niespełna 400 metrów ulicy o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Ponadto utwardzono nawierzchnię trzech sięgaczy kostką brukową.

Inwestycję, oszacowaną według umowy na 795 854,28 zł, realizuje firma "FAL - BRUK" Sp. z o.o. Sp.k. Końcowy termin wykonania robót przypada na dzień
5 sierpnia, jednak wszystko wskazuje na to, że prace zakończą się znacznie wcześniej.

ul.Zbyszewska 1d

ul.Zbyszewska 2d