• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

APEL do mieszkańców Gminy Grójec

herbZwracam się z prośbą do zarządców budynków, administratorów nieruchomości oraz mieszkańców Grójca o pomoc bezdomnym kotom. Zgodnie z art. 1 Światowej Deklaracji Praw Zwierząt, wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do egzystencji. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt nakazuje humanitarnie traktować wszystkie zwierzęta, w tym również koty wolno żyjące.


    Od października 2014 roku Urząd Gminy i Miasta w Grójcu prowadzi działania związane  z opieką nad kotami wolno żyjącymi, w celu ograniczenia ich populacji i kontroli narodzin następnych pokoleń. W bieżącym roku podjęto uchwałę Rady Miejskiej w Grójcu Nr XV/142/16 z dnia 14 marca 2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 roku.  Ważnym aspektem tych działań są zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, a w przypadku chorób – ich leczenie.
    Pamiętajmy, że koty wolno żyjące stanowią nieodłączny element ekosystemu miejskiego i pełnią bardzo pożyteczną rolę w zwalczaniu gryzoni, ograniczeniu ich populacji i stanowią naturalną ochronę przed gryzoniami migrującymi z zewnątrz do miasta.
    Zwracam się do mieszkańców z prośbą, by widząc błąkającego się chorego kota nie przechodzili obojętnie z postawą bierną wobec cierpienia zwierzęcia lecz  pilnie powiadomili o tym Straż Miejską w Grójcu. 

Straż Miejska ma stały kontakt ze społecznym opiekunem kotów wolno żyjących i każdy zgłoszony przypadek będzie indywidualnie analizowany pod kątem udzielenia pomocy cierpiącemu zwierzęciu.
    Wyrażam nadzieję, że realizacja niniejszej prośby spotka się z akceptacją mieszkańców naszego miasta.

Jeżeli widzisz bezpańskiego psa, chorego kota lub ranne zwierzę należy dzwonić do Straży Miejskiej tel. kom. 603 171 148 lub tel. stacjonarny 48 664 33 88